اتاق فرارهای ژانر نقش آفرینی

نقش آفرینی در بازی یا نقش محور بودن در یک اتاق فرار را نمیتوان ژانر نامید و به نوعی بهتر است از عبارت سبک بازی استفاده کرد. اما در مجموع بازیهای نقش آفرینی در دنیای اتاق فرار عمدتا به بازیهایی گفته می‌شود که علاوه بر حل معماهای مختلف که در جریان بازی با آن سر و کار دارید، هر بازیکن نقش به خصوصی در بازی دارد و بسته به این نقش، قابلیتهای مختلف داشته و حتی مسیر مختلفی در بازی طی میکند. همچنین ممکن است براساس نقشی که شما در بازی دارید با دیگر بازیکنان در بازی رقابت کنید. در بعضی از بازیهای نقش محور اتاق فراری، بازی به چند فاز تقسیم می شود و به نوعی در یک فاز شما درگیر قفلها و رموز بازی می شوید و در فاز دیگری بازی به بخش نقش محور بازی می پردازید.