اتاق فرارهای ژانر رقابتی

اتاق فرارهای رقابتی، اتاق فرارهایی هستند که شما با در جریان بازی با تیم دیگری در حال رقابت هستید. نکته مهم در این بازیها این است که سطح دشواری معماها در بازی هر دو تیم باید یکسان باشد. این سبک بازی معمولا به شدت هیجان انگیز بوده و دو تیم را درگیر رقابتی نفس‌گیر می‌کند.