افتتاح اتاق فرار نجات شهر

افتتاح اتاق فرار نجات شهر

افتتاح اتاق فرار نجات شهر

اتاق فرار نجات شهر آماده‌ شد! یک بازی مهیج در یک مکان خیلی خیلی خاص! 60 دقیقه زمان دارید که بتونید تهران رو از یک عملیات تروریستی نجات بدید! 

بازی نجات شهر در فضای حدودا 50 متر مربعی کار شده و تیم حرفه‌ای طراح صحنه سینما (امیرحسین قدسی و مرتضی فربد) مشاور دکور این بازی بودن. متاسفانه هنوز باید صبر کنیم تا تاییدهای نهایی رو از مراجع مربوطه بگیریم تا بتونیم میزبان همه باشیم!  فعلا فقط آشنایان!