رازگشا، اولین جشنواره ملی اتاق فرار

رازگشا، اولین جشنواره ملی اتاق فرار

رازگشا، اولین جشنواره ملی اتاق فرار

رازگشا، اولین جشنواره ملی اتاق فرار در ایران است که  با حمایت انجمن بازیهای فکری، صدا و سیما، شورای نظارت بر اسباب بازی، سازمان تبلیغات اسلامی، فدراسیون ورزش‌های همگانی و تعدادی دیگر از ارگانها و سازمانها دولتی و غیر دولتی اجرا گردد و در نهایت  به برندگان بهترین طرحهای ارائه شده جوایز نقدی اهدا و حمایت در جهت اجرای آن طرح‌ها انجام شود.
این جشنواره که در راستای معرفی و ساماندهی سرگرمی اتاق فرار در ایران در حال برنامه ریزی و اجرا می باشد می تواند به نوع خود شروع حمایتهای دولتی از این کسب و کار باشد.
این جشنواره در حال حاضر در بخش طراحی اتاق فرار، ایده پردازی در حال ثبت نام می باشد و شما می توانید پس از ثبت نام در سایت razgosha.ir  و وارد کردن اطلاعات مربوط به بازی خود در این جشنواره شرکت کنید.
زمان ثبت نام در این جشنواره از تاریخ ۲۰ دی الی ۱۵ اسفند می باشد و پس از آن تیم داوری جشنواره طرحهای ارسالی را بررسی و داوری  میکند