قطع همکاری با مجموعه قزوین

قطع همکاری با مجموعه قزوین

قطع همکاری با مجموعه قزوین

اواسط تیر ماه 97 علیرغم تذکرات و پیگیری های متعدد ما و با درخواست عمل به تعهدات طرف قرارداد مجموعه اسکیپ روم دات آی آر در قزوین، متاسفانه مجبور به قطع همکاری با طرف قراردادمان در این شهر شدیم. 

علل عمده قطع این همکاری عدم تعهد به مفاد قانونی قرارداد از سوی اشخاص طرف قرارداد و بدعهدی ها و بدقولی های ایشان بود. با این حال و علیرغم قطع همکاری با این مجموعه و با توجه این که طراحی و راه اندازی این اتاق توسط مجموعه اسکیپ روم دات آی آر انجام شده است و مالکیت مادی و معنوی آن با مجموعه اسکیپ روم است، در اقدامی غیرقانونی و غیراخلاقی، فعالیت این مجموعه بدون اجازه و رضایت تیم escaperoom.ir در قزوین ادامه دارد که از طریق مراجع قانونی و قضایی در حال بررسی و رسیدگی است.