بازگشایی اتاق فرار طاعون

بازگشایی اتاق فرار طاعون

تصور کنید که به‌خاطر طاعون پای شما به یک بیمارستانِ دورافتاده باز بشه ...، ترسناک نیست؟ اما اگر هیچ نشانی از طاعون نداشته باشید و پاتون به این بیمارستان باز بشه، تنها چیزی که نباید به وجودتون رخنه کنه ترسه. راهی به جز غلبه به ترس وجود نداره. اگر میتونید در عینِ ترس معما حل کنید و جونتون رو نجات بدین، بهتون پیشنهاد میشه که بازیِ طاعون را تجربه کنید. بازی اتاق فرار طاعون در شعبه‌ی حقانی بازگشایی شده. البته که به‌عنوان بازی پریمیوم بازگشته تا تجربه‌ای جدید باشد. تیمِ طراحیِ اسکیپ‌روم دات آی‌آر همیشه به فکرِ به روز کردنِ بازی‌ها بوده و هست. به همین دلیل بازیِ طاعون که در شعبه‌ی حقانی فعالیتش رو ازسرگرفته تجربه‌ی اتاق فرار ترسناک خوبی خواهد بود. هم برای افرادی که این بازی رو تجربه نکردند و هم برای افرادی که قبلاً این بازی رو تجربه کردند...