اتاق فرار شبحِ بازارچه

اتاق فرار شبحِ بازارچه

هیچ‌گاه برای هیچ چیزی غیرممکن وجود ندارد. برای تجربه‌ی جدید هم هیچ‌گاه غیرممکن وجود ندارد. به این دلیل که ما همیشه برای تجربه‌های شما خاص فکر می‌کنیم و البته به‌تمامی شما فکر می‌کنیم. حال وقتِ آن رسیده که روندِ بازی به شما بیان نشود. وقتِ آن است که شما خودتان مأموریت‌های خودتان را تعریف کنید. در شهریورِ سالِ ۱۳۹۹ ما برگشتیم به سالِ ۱۳۰۹. در این ماه شبحِ بازارچه توسطِ تیمِ طراحی اسکیپ‌روم دات آی‌آر طراحی و اجرا شد. شبحِ بازارچه با تمامیِ تجربیاتِ قبلیِ شما و حتی شاید تجربیاتِ آینده‌ی شما متفاوت است. دلیلِ این تفاوت تلفیقِ اتاقِ فرار و تئاترِ تعاملی است. تئاتری که بازیکنان در آن نقش دارند و قابلیتِ نقش بازی کردن و دیالوگ گفتن دارند و حتی خودشان داستان را جلو می‌برند. به همین دلیل حتی می‌توان از شبحِ بازارچه به‌عنوان یک اثرِ هنری یاد کرد. اما این اثرِ هنری به تعاملِ شما بستگی دارد. این اثر می‌تواند با چاشنیِ طنز باشد، می‌تواند دراماتیک باشد، می‌تواند یک حماسه باشد. همه چیز بستگی به شما دارد. این بازی طولانی‌ترین مدت‌زمان بازی در بینِ بازی‌های مجموعه‌ی ما را دارد. ۹۰ دقیقه که به صورتِ نمادین در نظر گرفته شده. چرا که شما در دلِ داستان چند شبانه‌روز رو داخلِ بازارچه سپری می‌کنید. آن هم بازارچه‌ای که چند سال است که به علتِ شایعه‌ی شبح متروکه شده. حلِ معما، انجامِ مأموریت و البته پنهان شدن باعثِ هیجان در دلِ بازیکنان می‌شود.

شبحِ بازارچه در شعبه‌ی جدیدِ ما در محدوده‌ی سعادت‌آباد افتتاح شد.