راه اندازی لینک نظرسنجی

 راه اندازی لینک نظرسنجی

راه اندازی لینک نظرسنجی

در خردادماه سال 1398، با توجه به گسترده شدن مخاطبان و البته بازیها و نظرات متنوع افراد، سیستم نظرسنجی آنلاین بازی ها راه اندازی شد. یک ساعت بعد از اتمام بازی، ایمیل و اس ام اس لینک نظرسنجی ارسال می شود. سوالات به صورت کلی و در مورد معماها، ارتباط معماها با سناریو، دکور، هینت دهی، رفتار پرسنل، رضایت از رزرو تلفنی و اینترنتی و در نهایت پیشنهادات و انتقادات می باشد. قطعا این نظرات باعث بهبود بازی های فعلی و آینده می شود.