نشست مشترک مسئولین اتاق های فرار تهران

نشست مشترک مسئولین اتاق های فرار تهران

نشست مشترک مسئولین اتاق های فرار تهران

اولین جلسه مشترک مسئولین اتاق های فرار تهران با حضور مسئولان مجموعه های بلک باکس، اسکیپ می، انیگما و کیوب در 16 ام اسفندماه 96 تشکیل شد. در این جلسه پس از خوش‌آمدگویی مسیح خدابخشیان، سرپرست کمیته اتاق های فرار به حاضرین در جلسه، در رابطه با انجمن بازی‌های فکری، کمیته اتاق فرار و آن چه که می‌توان در حوزه بازی های اتاق فرار انجام داد بحث شد. 

در ادامه این نشست جناب آقای بهادران، دبیر انجمن در خصوص آیین نامه باشگاه های فکری و اتاق فرار که در کمیسیون ماده 5 وزارت ورزش و جوانان تحت بررسی می باشد؛ توضیحاتی به اعضای جلسه ارائه نمودند.

همچنین اعضای انجمن پس از بیان مشکلاتی که در راه توسعه اتاق های فرار دارند به مشورت درباره راهکارها و استراتژی های موثر در رابطه با توسعه اتاق‌های فرار در سراسر ایران پرداختند.

در پایان نیز مقرر شد آیین نامه ای مدون در رابطه با قوانین و مراحل تشکیل اتاق فرار تدوین شده و توسط اعضای جلسه مورد بررسی قرار گیرد و پس از تایید اعضا جهت تایید نهایی به فدراسیون ورزش های همگانی و وزارت ورزش و جوانان تسلیم شود.