تشكيل كميته اتاق فرار فدراسيون ورزش هاى همگانى

تشكيل كميته اتاق فرار فدراسيون ورزش هاى همگانى

تشكيل كميته اتاق فرار فدراسيون ورزش هاى همگانى

 كميته فنى فدراسيون ورزش هاى همگانى در 15 شهریورماه 96 نشستی را برگزار کرد که در این نشست رئیس انجمن بازى هاى فكرى ضمن ایراد سخنرانی در زمینه بازی های اتاق فرار بر لزوم تشکیل کمیته بازی اتاق فرار (اسکیپ روم) زیر نظر انجمن بازی های فکری تاکید کردند؛ و بنا بر آن شد که سرپرستان و عاملان اتاق های فرار در این انجمن عضو شده و با همفکری و بکارگیری رویه ها و برنامه های جامع مشترک، این نوع جدید بازی را به عموم مردم معرفی کرده و رسالت خود یعنی توسعه بازی‌های فکری گروهی را به انجام برسانند.

در پی تشکیل این نشست و شکل گیری كميته اتاق فرار فدراسيون ورزش هاى همگانى جناب آقای مسیح خدابخشیان، مدیرعامل مجموعه escaperoom.ir ، از سوی اعضای انجمن به سمت ریاست كميته اتاق فرار انتخاب و منصوب گردیدند.