اتاق فرار اپیدمی در اصفهان

اتاق فرار اپیدمی در اصفهان

دومین اتاق مجموعه اسکیپ روم دات آی آر  در شهر اصفهان اپیدمی است. این اتاق نیز مانند سلول اصفهان با همکاری انجمن اوقات فراغت اصفهان در آذرماه 1396 و در خیابان آپادانا، در کنار سلول اصفهان کار خود را آغاز کرد. تفاوت این اتاق با سلول در آن است که تمام معماها و سناریوی این اتاق فقط در اصفهان پیاده سازی شده و در هیچ شهری نسخه مشابهی ندارد. این اتاق با بهره گیری از تم و موضوع جلوگیری از حوادث و حملات تخریب گر مشابه نجات شهر است و با رنگ و بوی حملات شیمیایی طراحی و ساخته شده است. این بازی برای 3 الی 5 نفر در قالب یک بازی 60 دقیقه ای طراحی شده است. داستان بازی به این صورت است که شما گروهی از دانشجویان استاد برجسته و شیمیدان سرشناس ایرانی، دانیال ضیائی هستید. دکتر ضیایئ دلیل از دست دادن دختر 8 ساله اش در سانحه تصادف را جامعه و مردم می‌داند و بسیار مستعد است که انتقامش را از جامعه بگیرد. شما با شک به جدی بودن این افکار او، وارد دفتر کارش می‌شوید تا در مدت یک ساعته ای که او در دفترش نیست سر از کارش درآورید.