بازگشایی اتاق فرار احضار

بازگشایی اتاق فرار احضار

اتاق فرار احضار اولین اتاق فرار ترسناکی بود که مجموعه‌ی اسکیپ‌روم دات آی‌آر افتتاح کرد، خردادماه 97 در شعبه جردن! با درنظرگرفتن این نکته که همیشه با گذرِ زمان همه چیز درحال‌توسعه و پیشرفته، وقتی بحث از بازگشتِ یک بازی به دنیای بازیکنان میشه، اون بازی باید حرف‌های جدیدی برای بازیکنان داشته باشه. به همین دلیل احضار زمانی که به جمعِ بازی‌های ما بازگشت، باید با دستِ پر برمی‌گشت و این اتفاق هم افتاد. عمارتِ مارستون با اتفاقاتِ جدید و ترسِ جدید و همچنین روندِ جدید دوباره پا بینِ اتاق فرارهای ترسناکِ مجموعه گذاشت و همین اتفاق باعث میشه که تجربه‌ی این بازی هم برای افرادی که تجربه‌ی قبلی را از دست دادند و هم برای افرادی که قبلاً این بازی را تجربه کردند، بسیار دلپذیر باشه. چرا که این بازی با کلی اتفاقِ نو و تجربه‌ی جدید دوباره بازگشته و بازهم شما پا به عمارتی می‌گذارید که سال‌ها پیش اتفاقی عجیب در آن رخ داده و اتفاقی عجیب‌تر زمانِ ورودِ شما به عمارت رخ می‌دهد ...