روزنامه هفت صبح: کی میتونه از این اتاق بیاد بیرون؟

روزنامه هفت صبح: کی میتونه از این اتاق بیاد بیرون؟

از متن:

شاید فکرش را هم نکنید در زیر زمین یکی از بناهای تاریخی تهران اتاقی پر از معما و رمز و راز باشد. هرچند که همه ابنیه در طول زمان داستان ها و رویدادهایی را به خود دیده اند که ما با حضور در آن مکان و شنیدن آنها خودمان را به سال ها یا قرن ها قبل می بریم اما این بار در دل این زیر زمین صحبت از معماهاییست ساخته ذهن چند جوان خلاق که می تواند شما را یک ساعت یا حتی بیشتر به قدری سرگرم و مشغول کند که در آن ساعات به چیزی غیر از پیدا کردن راه حل برای معماها و فرار از آن فضای رمزآلود فکر نکنید. داریم از اسکیپ روم یا اتاق فرار حرف می زنیم . اتاقی کوچک با یک سلسله معماهای بزرگ که در حین بازی سناریویی جذاب را برایتان رقم می زند...‌ ‌