هفته‌نامه همشهری جوان: تهران روی بمب

هفته‌نامه همشهری جوان: تهران روی بمب

هفته‌نامه همشهری جوان: تهران روی بمب

هفته‌نامه همشهری جوان: تهران روی بمب.....

از متن:

اینجا قرار است خیلی سریع با یک بازی جدید آشنا شوید:اسکیپ روم یا همان اتاق فرار خودمان، بازی جذابی که چند ماهی از ورود آن به ایران می گذرد و در همین مدت کم مخاطبان زیادی پیدا کرده اما پروسه بازی چگونه است؟ باید چهار تا شش نفری در یک اتاق چند متری حاضر شوید و در مدت ۶۰ دقیقه تهران را از یک حمله تروریستی نجات دهید. دقت کنید که بازی کاملا در یک فضای حقیقی اتفاق می افتد، یعنی باید فکر کنید، همه جا را بگردید و کتاب های کهنه را ورق بزنید تا به سرنخ هایی برسید. رسالت شما در این بازی کشف معماهای بعضا دشواری است که باید سرنخ هایشان را یکی یکی پیدا کنید، پله به پله به سمت هدف بازی حرکت و در نهایت به راز اتاق پی ببرید، روندی که بسیار هیجان انگیز است و تجربه ی جدیدی به شمار می رود. راستی اگر فکر می کنید به راحتی می توانید از پس معماهای بازی بربیایید، کور خوانده اید. این گزارش حاصل بازی دو شریفی پرمدعا و یک مهندس شیمی دانشگاه تهران است که تهران را ترکاندند!