لیست شهر ها

اتاق فرار یک سرگرمی گروهی است که شرکت‌کنندگان در داستانی پیش‌ساخته، ایفای نقش کرده و در فضایی مشخص و زمانی محدود، با تعامل و یا تقابل با دیگر شرکت‌کننده‌ها با چالش‌هایی غالباً از نوع معما روبرو شده و با پشت سر گذاشتن آنها، به هدف نهایی داستان بازی می‌رسد.