اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی هکر (تهران)
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت آنلاین
50000 تومان