اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار پارانویا (کرج)
درصد سختی بازی
شهر
کرج
تعداد نفرات بازی
4 تا 6 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت
70,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 40 هزار تومان