اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار مجنون (کرج)
درصد سختی بازی
شهر
کرج
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
70 دقیقه
مبلغ پرداخت آنلاین
150,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 75 هزار تومان