اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار بازی آخر (قمارباز سابق) (کرج)
درصد سختی بازی
شهر
کرج
تعداد نفرات بازی
4 تا 6 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
پرداخت نهایی
-