اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار دهکده مرگ (کرج)
درصد سختی بازی
شهر
کرج
تعداد نفرات بازی
4 تا 8 نفر به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی
حداکثر ظرفیت 5 نفر می باشد
مدت زمان بازی
75 دقیقه
مبلغ پرداخت آنلاین
150,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 50 هزار تومان