اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار اقامتگاه (کرج)
درصد سختی بازی
شهر
کرج
تعداد نفرات بازی
4 تا 5 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت
40,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 35 هزار تومان