اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار کابوس (تهران)
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت
260,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر ۱3۰۰۰۰ تومان