اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار کابوس (تهران)
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
4 تا 6 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پرداخت آنلاین
100,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 70000 تومان