اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار هکر (تهران)
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
3 تا 5 نفر
مدت زمان بازی
70 دقیقه
مبلغ پرداخت آنلاین
50,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 50000 تومان