اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار نجات شهر (تهران)
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پرداخت آنلاین
60,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 40 هزار تومان