اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار میراث لاله (تهران)
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
5 تا 21 نفر
مدت زمان بازی
150 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت
100,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 50000 تومان