اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی شکارگنج میراث لاله (تهران)
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
5 تا 21 نفر به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی
حداکثر ظرفیت 5 نفر می باشد
مدت زمان بازی
150 دقیقه
مبلغ پرداخت آنلاین
100,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 35 هزار تومان