اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی محاکمه با آتش (تهران)
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
5 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت آنلاین
90,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 50 هزار تومان