اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار محاکمه با آتش (تهران)
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
3 تا 5 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت
50,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 50000 تومان