اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرارهای کلاسیک قرنطینه (تهران)
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
4 تا 5 نفر به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی
حداکثر ظرفیت 5 نفر می باشد
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پرداخت آنلاین
65,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 40 هزار تومان