اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی طاعون (تهران)
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت آنلاین
90,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 50 هزار تومان