اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار طاعون (تهران)
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
3 تا 6 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت
240,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 120۰۰۰ تومان