اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار شب سیزدهم (تهران)
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
4 تا 8 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پرداخت آنلاین
100,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر ۶۰ هزار تومان