اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار شبح بازارچه (تهران)
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
90 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت
200,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 100000 تومان