اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرارهای کلاسیک سرقت (تهران)
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
2 تا 5 نفر به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی
حداکثر ظرفیت 5 نفر می باشد
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پرداخت آنلاین
70,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر40000 تومان