اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار سرقت (تهران)
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
2 تا 5 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت
160,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر8۰۰۰۰ تومان