اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار تابوت (تهران)
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
4 تا 6 نفر
مدت زمان بازی
70 دقیقه
مبلغ پرداخت آنلاین
50,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 50000 تومان