اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار احضار (تهران)
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
4 تا 5 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پرداخت آنلاین
55,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 60000 تومان