اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار آرماگِدون (تهران)
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
نفر به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی
حداکثر ظرفیت 5 نفر می باشد