اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار آرماگِدون (تهران)
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
4 تا 8 نفر
مدت زمان بازی
۷۵ دقیقه
مبلغ پیش پرداخت
340,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 170000 تومان