اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرارهای کلاسیک هکر (اهواز)
درصد سختی بازی
شهر
اهواز
تعداد نفرات بازی
3 تا 5 نفر
مدت زمان بازی
70 دقیقه
مبلغ پرداخت آنلاین
110,000 تومان
پرداخت نهایی
برای هر نفر55 هزار تومان