اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار هکر (اهواز)
درصد سختی بازی
شهر
اهواز
تعداد نفرات بازی
3 تا 5 نفر به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی
حداکثر ظرفیت 4 نفر می باشد
مدت زمان بازی
70 دقیقه
مبلغ پرداخت آنلاین
100,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 50 هزار تومان