اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار سلول (اصفهان)
درصد سختی بازی
شهر
اصفهان
تعداد نفرات بازی
4 تا 5 نفر به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی
حداکثر ظرفیت 5 نفر می باشد
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پرداخت آنلاین
30,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 40 هزار تومان