اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرارهای کلاسیک سرقت (اصفهان)
شهر
اصفهان
تعداد نفرات بازی
4 تا 6 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پرداخت آنلاین
50,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 40 هزار تومان