اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار اپیدمی (اصفهان)
درصد سختی بازی
شهر
اصفهان
تعداد نفرات بازی
3 تا 6 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پرداخت آنلاین
35,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 35 هزار تومان