اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

رزرو آنلاین اتاق فرار پارانویا شهر کرج
درصد سختی بازی
شهر
کرج
تعداد نفرات بازی
4 تا 5 نفر به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی
حداکثر ظرفیت 5 نفر می باشد
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پرداخت آنلاین
50,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 35 هزار تومان