اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

رزرو آنلاین مجنون (شهر کرج)
درصد سختی بازی
شهر
کرج
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
70 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت
170,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 85 هزار تومان