اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

رزرو آنلاین مجنون (شهر کرج)
شهر
کرج
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
70 دقیقه
مبلغ پرداخت آنلاین
120,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 60 هزار تومان