اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

رزرو آنلاین لیمیا (شهر کرج)
درصد سختی بازی
شهر
کرج
تعداد نفرات بازی
4 تا 10 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پرداخت آنلاین
130,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 65 هزار تومان