اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

رزرو آنلاین اتاق فرار قمارباز شهر کرج
درصد سختی بازی
شهر
کرج
تعداد نفرات بازی
4 تا 10 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت آنلاین
60,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 40 هزار تومان