اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

رزرو آنلاین سیرک (شهر کرج)
درصد سختی بازی
شهر
کرج
تعداد نفرات بازی
4 تا 6 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پرداخت آنلاین
80,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 40 هزار تومان