اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

رزرو آنلاین دانجن (شهر کرج)
درصد سختی بازی
شهر
کرج
تعداد نفرات بازی
4 تا 10 نفر
مدت زمان بازی
80 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت
240,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 120 هزار تومان