اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

رزرو آنلاین اتاق فرار اقامتگاه شهر کرج
درصد سختی بازی
شهر
کرج
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت آنلاین
40,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 35 هزار تومان