اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

رزرو آنلاین کابوس (شهر تهران)
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت
180,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 90000 تومان