اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

رزرو آنلاین اتاق فرار هکر شهر تهران
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
3 تا 5 نفر
مدت زمان بازی
70 دقیقه
مبلغ پرداخت آنلاین
50,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 50 هزار تومان