اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

رزرو آنلاین نجات شهر (شهر تهران)
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
2 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت
50,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 45000 تومان