اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

رزرو آنلاین شکارگنج میراث لاله شهر تهران
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
5 نفر به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی
حداکثر ظرفیت 5 نفر می باشد
مدت زمان بازی
150 دقیقه
مبلغ پرداخت آنلاین
100,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 35 هزار تومان