اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

رزرو آنلاین محاکمه با آتش (شهر تهران)
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
3 تا 5 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پرداخت آنلاین
50,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 45000 تومان